Jaroslav J. Králík

„Bílá – to je ticho plné zázraků a krásných tajemství. Bílá je těhotná všemi možnostmi, proto je dárkyní neomezené svobody, která je ale na druhé straně k umělci neúprosně přísná. Čím je jí totiž více, tím rostou její nároky na kázeň a řád. A pokoru před tajemstvím života.“

Vstoupit

Jaroslav J. Králík

byl český malíř a grafik, žák Emila Filly. Věnoval se malbě, kolážím a grafickým technikám, výtvarně řešil řadu expozic na veletrzích a výstavách, vytvořil několik goblénů do reprezentačních prostor, okrajově se věnoval i známkové tvorbě a knižní grafice. Byl členem Skupiny LG 5, která usilovala o obrodu ruční barevné litografie, a členem mezinárodní skupiny Kruh výtvarných umělců ve Wuppertalu, v roce 1990 stál u obnovení S. V. U. Mánes, kde působil jako místopředseda. Získal řadu zahraničních cen a uznání, je zastoupen v galeriích, muzeích a soukromých sbírkách v celé Evropě, USA a Japonsku.

1999
 1. Bez názvu, 1999, 50 x 41 cm
 2. Bez názvu, 1999, 50 x 41 cm
 3. Bez názvu, 1999, 50 x 41 cm
 4. Bez názvu - nedokončeno, 1999, 50 x 41 cm
 5. Bez názvu - nedokončeno, 1999, 50 x 41 cm

Zemřel 2. března 1999 v Praze

Společná výstava, Jubilanti Mánesa 1999, Muzeum a Pojizerská galerie v Semilech (in memoriam)

Společná výstava, Malíři Spolku výtvarných umělců Mánes, Praha

1998
 1. Boschova chvíle, 1998, 122 x 110 cm
 2. Bez názvu, 1998, 50 x 43 cm
 3. Bez názvu, 1998, 76 x 50 cm
 4. Posun na balvanu čau, 1998, 65 x 50 cm
 5. Ado znaky I, 1998, 35 x 50 cm
 6. Ado znaky II, 1998, 65 x 50 cm
 7. Bez názvu, 1998, 76 x 50 cm
 8. Bez názvu, 1998, 20 x 12 cm
 9. Bez názvu, 1998, 20 x 12 cm
 10. Bez názvu, 1998, 20 x 12 cm
 11. Bez názvu, 1998, 20 x 12 cm
 12. Bez názvu, 1998, 20 x 12 cm
 13. Tanec, 1998, 65 x 50 cm
 14. Uxuik finam, 1998, 65 x 50 cm
1997
 1. Boschova chvíle, 1997, 110 x 122 cm
 2. Únik z 3C273, 1997, 110 x 122 cm
 3. Bez názvu, 1997, 34 x 25 cm
 4. Bez názvu, 1997, 16 x 14 cm
 5. Kámen pro Hanýska II, 1997, 83 x 58 cm
 6. Kritický výkiv, 1997, 63 x 50 cm

Samostatná výstava, vila Portheimka, Praha

1996
 1. Bez názvu, 1996, 49 x 42 cm
 2. Malý projekt na poloměru událostí, 1996, 50 x 51 cm
 3. Projekt na poloměru událostí, 1996, 80 x 76 cm
 4. Výpověď na bílé ploše, 1996, 76 x 80 cm
 5. Projekt s vyčleněnou plochou, 1995-96, 110 x 122 cm
 6. Bez názvu, 1996, 73 x 44 cm
 7. Bez názvu, 1996, 35 x 25 cm
 8. Bez názvu, 1996, 65 x 50 cm
 9. Bez názvu, 1996, 57 x 65 cm
 10. Betlém z Dinotice, poštovní známka, 1996

Samostatná výstava, Muzeum Prostějovska, Prostějov

Společná výstava, Česká koláž, Londýn, Washington, Los Angeles

Společná výstava, Gruppe “RBK”, Museum Folkwang, SRN

Cena výtvarného centra Chagall, Bienále české grafiky, Ostrava

1995
 1. Bez názvu, 1995, 53 x 41 cm
 2. Bez názvu, 1995, 53 x 57 cm
 3. Bez názvu, 1995, 58 x 43 cm
 4. Projekt F, 1995, 54 x 41 cm
 5. Projekt H, 1995, 54 x 42 cm
 6. Projekt M, 1995, 52 x 59 cm
 7. Projekt M, 1995, 54 x 70 cm
 8. Projekt se dvěma třískami, 1995, 122 x 110 cm
 9. Bez názvu, 1995, 51 x 68 cm

Samostatná výstava, Dům umění města Brna, Brno

Společná výstava, Inter – Kontakt – Grafik ’95, Praha – Krakow

Cena Inter - Kontakt - Grafik, Praha - Krakow

1994
 1. Malý projekt v bílém prostoru, 1994, 68 x 61 cm
 2. Malý projekt v bílém prostoru II, 1994, 68 x 61 cm
 3. Projekt labilního postavení, 1994, 110 x 120 cm
 4. Projekt ponoření, 1994, 122 x 110 cm
 5. Projekt ponoření B, 1994, 122 x 110 cm
 6. Projekt s hnízdem času, 1994, 70 x 63 cm
 7. Projekt s ponořeným čtvercem, 1994, 110 x 122 cm
 8. Projekt s vyčleněnou střepinou, 1994, 122 x 110 cm
 9. Projekt v bílém prostoru A, 1994, 122 x 110 cm
 10. Projekt v bílém prostoru B, 1994, 122 x 110 cm
 11. Spojení zápisu s pevným bodem, 1994
 12. Spojování fragmentů, 1994, 52 x 61 cm
 13. Bez názvu, 1994, 45 x 49,5 cm
 14. Bez názvu, 1993-94, suchá jehla, 49 x 64 cm
 15. Plakát, Galerie Groll, 1994, 50 x 35 cm
 16. S manželkou Ernou Bertou

Samostatná výstava, Galerie Roederhaus, Wuppertal, SRN

Společná výstava, International Print Triennal, Krakow, Polsko

Cena International Print Triennal, Krakow, Polsko

Společná výstava, 80 jaar Tsjechische collage, Galerie Groll, Naarden-Vesting, Nizozemsko

Prémie S. V. U. Mánes, lept, suchá jehla, vydáno v počtu 120 ks signovaných tisků

1993
 1. Bez názvu, 1993, 21,5 x 26 cm
 2. Bez názvu, 1993, 30 x 24,5 cm
 3. Bez názvu, 1993, 58,5 x 81,5 cm
 4. Bez názvu, 1993, 58 x 82 cm
 5. Bez názvu, 1993, 16 x 12 cm
 6. Malý projekt, 1993, 35 x 27 cm
1992
 1. Vteřina spojení, 1992, 110 x 122 cm
 2. Dotyky a spojení III, 1992, 145 x 120 cm
 3. Hanýskovi, 1992, 38 x 49 cm
 4. Bez názvu, 1992, 48,5 x 64 cm
 5. Bez názvu, 1992, 10 x 10 cm
 6. Bez názvu, 1992, 10 x 14,5 cm

Samostatná výstava, Středoevropská galerie, Praha

1991
 1. Bez názvu, 1991, 34 x 29 cm
 2. Bez názvu, 1991, 48,5 x 64 cm
 3. Bez názvu, 1991, 50 x 42 cm
 4. Bez názvu, 1991, 16 x 15,5 cm
 5. List z Einsteinova zápisníku, 1991, 39 x 31,5 cm

Papier aus Prag – Tschechische Graphik, Stadtgalerie Saarbrücken, SRN

From the grotesque to the magical, Calografia, Roma, Itálie

1990
 1. Setkání s kyvadlem, 1990, 80 x 60 cm
 2. Bez názvu, 1989, 47 x 49,5 cm
 3. Bez názvu, 1989, 43 x 49 cm
 4. Bez názvu, 1990, 49,5 x 50 cm

Samostatná výstava, Muzeum Turnov

Od roku členem S. V. U. Mánes a SČUG Hollar

1989
 1. Bez názvu, 41 x 34 cm
 2. Bez názvu, 49,5 x 64 cm
 3. Plakát k výstavě, 1989, 44 x 31 cm

Samostatná výstava, Galerie Mladá fronta, Praha

Společná výstava, Současná česká grafika, Mánes, Praha

Společná výstava, CIAE, Chicago, USA

1988
 1. Bez názvu, 1988, suchá jehla, 19,5 x 14 cm
 2. Bez názvu, 1988, 39 x 49,5 cm
 3. Bez názvu, 1988, 39 x 49,5 cm
 4. Bez názvu, 1988, 41 x 48 cm
 5. Bez názvu, 1988, 14,5 x 12 cm
 6. Bez názvu, 40x49,5 cm
 7. V ateliéru, foto Pavel Jasanský

Samostatná výstava, Papežský hrad, Avignon, Francie

Samostatná výstava, Galerie Soleil Noir, Montpellier, Francie

1987
 1. Kámen na hledání pokladů
 2. Žáci Fillovy školy
1986
 1. Bez názvu, 1985-86, grafický list, 50 x 40 cm
 2. Bez názvu, 1986, grafický list, 49,5 x 60 cm
 3. Bez názvu, grafický list, 40x50 cm
 4. Bez názvu, grafický list, 47,5x65 cm
 5. Bez názvu, grafický list, 50x64 cm
 6. Bez názvu, grafický list, 64x50 cm
 7. Bez názvu, grafický list, 13,4x12 cm
 8. S Miroslavem Horníčkem v Kroměříži

Samostatná výstava, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž

Samostatná výstava, Muzeum Vsetín

1985
 1. Bez názvu, 1985, 51 x 34,5 cm
 2. Chvíle s Boschem, 1985, 80 x 69 cm
 3. Řazení času, 1985, 80 x 69 cm

Samostatná výstava, Galerie Dahlem – Dorf, Berlín

1984
 1. Samota "30", 1984, grafický list, 13 x 11 cm
1983
 1. Bez názvu, 1983, 50 x 40
 2. Enteshung in Stille, 1983, 80 x 70,5 cm
 3. Metamorfózy okamžiku, 1983, 87 x 74 cm
 4. Bez názvu, 1983, 50 x 40 cm
1982
 1. Tiché hnízdo, 1982, 60 x 50 cm
 2. Malá opona I, 1982, 71 x 60 cm
 3. Kritická konstelace, 1982, 71 x 60 cm
 4. Pocta malíři CK, 1982, 61 x 58 cm
 5. Bez názvu, 1982, 39,5 x 29,5 cm
 6. Bez názvu, 1982, 27,5 x 19,5 cm
 7. Bez názvu, 1982, 29,5 x 39,5 cm
 8. Bez názvu, 1982, 29,5 x 39,5 cm
 9. Bez názvu, 1982, 39,5 x 29,5 cm
 10. Bez názvu, 1982, 17 x 15 cm
 11. Bez názvu, 1982, 19,5 x 14 cm

Samostatná výstava, ART 93, Basel, Švýcarsko

1981
 1. Le Rideau Ligflote, 1981, 61 x 55 cm
 2. Reminiscence na Brueghela, 1981, 60 x 50 cm
 3. Bez názvu, 1981, 49,5 x 39 cm
 4. Bez názvu, 1981
1980
 1. Plakát, 1980, 90 x 60 cm
 2. Kosmický inventář, 1980, 84 x 62 cm
 3. Bez názvu, 1980, 44 x 52 cm
1979
 1. Rozhovor s Pierem Della Francescem, 1979, 85,5 x 78,5 cm
 2. S Kamilem Lhotákem a Ančou Endrštovou, foto Václav Chochola / © Archiv B&M Chochola, www.vaclavchochola.cz
1978
 1. Dialog času, 1978, fotografie © Národní galerie v Praze
 2. Hnízdo času, 1977-78, 70 x 55 cm
 3. Hra s jedovatým vejcem, 1977-78, 79 x 68 cm
 4. United Nations, plakát, 1978, 59 x 42 cm
1977
 1. Tichá transmutace, 1977, 82 x 70 cm
 2. V Podještědí, 1977
1976
 1. Babiččině památce, 1975-76, 70 x 100 cm
 2. Výlet ulity s kobylkou, 1976, fotografie © Národní galerie v Praze
 3. Kámen na hledání pokladů, 1976, 62 x 49 cm
 4. Návrh tapiserie pro ředitelství Centrotex, 1976, 84,5 x 37,5 cm
1975
 1. Evidence ticha, 1975, 59 x 42 cm
 2. Bez názvu, polovina 70. let
 3. Polovina 70. let
1974
 1. Bílé prostory, 1974, 61 x 90 cm
 2. Návrh na gobelín, polovina 70. let

Dr. Ludwig Lindner Preis, SRN

 1. Valašsko bojující, návrh na gobelín, 1974
1973
 1. Nostalgické setkání, 1973, 57 x 71 cm
 2. Situování dvou gobelínů v hale Motokov, první polovina 70. let
 3. Velké Karlovice, studie, 1973, 30 x 44 cm
1972

“Svoboda projevu není věcí povolení nebo zákazu. Svoboda projevu je výsledkem poznání a absolutní potřebou vyslovit poznané, děj se co děj. Nelze ji tedy administrativně povolit ani zakázat. Každý si ji musí vybojovat sám v sobě.” J. J. K.

Od roku 1972 členem RBK – Ring bildener Künstler, SRN

1971
 1. Plakát, 1971, 55 x 40 cm

Samostatná výstava, Märkisches Museum, Witten, SRN

Samostatná výstava, Galerie Runhof, Köln am Rhein, SRN

Společná výstava, 45 zeitgenössische Künstler aus der Tschechoslowakei, Galerie Baukunst, Köln am Rhein, SRN

1970
 1. Advent, 1970, 129 x 100 cm
 2. Bez názvu, 1970, 96 x 141 cm
 3. Bez názvu, 1970, 96 x 141 cm
 4. Bez názvu, 1970, 60 x 85 cm
 5. Bez názvu, 1970, 61 x 54 cm
 6. Bez názvu, 1970, 123 x 95 cm
 7. Setkání prostorů, 1970, 35 x 59 cm
 8. V ateliéru, foto Václav Chochola / © Archiv B&M Chochola, www.vaclavchochola.cz

Samostatná výstava, Galerie Roederhaus – Palette, Wuppertal, SRN

Grand Prix, Santiago de Chile

 1. S Wilfriedem Reckewitzem, Kolín nad Rýnem, 1970
1969

Zlatá medaile, Santiago de Chile

1968
 1. Bez názvu, 1968, 76 x 54 cm
 2. Bionický čas, 1968, grafický list, 76 x 54 cm
 3. Malé Pastonale, 1968, grafický list, 75,5 x 54 cm
 4. Expozice, Československý spisovatel, Praha, 1968
 5. V pražském ateliéru, foto Miloslav Sosna, 1968

Samostatná výstava, Galerie čs. spisovatele, Praha

1967
 1. Bez názvu, 1966-67, olej/plátno, 90 x 70 cm
 2. Návrh plakátu, Expositie, 1967, 83 x 57 cm
1966
 1. Bez názvu, 1966, olej/plátno, 142 x 191 cm

Společná výstava, 14 Graphiker aus Prag, Museum Folkwang, Essen, SRN

1965
 1. Bez názvu, 1965
 2. Se synem v pražské Lucerně na koncertě Louise Armstronga, 12. 3. 1965

Společná výstava, Skupina LG 5 – Hollar (J. Králík, J. Novák, Z. Sklenář, J. Týfa, K. Vysušil)

1964
 1. Černá konstelace, 1964, 72x52 cm
 2. Černá konstelace III, 1964, 72x50 cm
 3. Černá konstelace IV, 1964, 70x44 cm
 4. Konstelace II, 1964, 72x52 cm
 5. Konstelace III, 1964, 68x48 cm
 6. Konstelace IV, 1964, 68x48 cm
 7. Bez názvu, polovina 60. let, 27 x 89 cm
 8. Návrh textilní stěny pro CFU, 1964, 25x104 cm
1963
 1. Konstelace I, 74x52 cm
 2. Skica gobelínu pro Pražský hrad - Dům dětí III, 50 x 120 cm
 3. Skica gobelínu pro Pražský hrad - Dům dětí II, 26x60 cm
 4. Skica gobelínu pro Pražský hrad - Dům dětí I, 26x60 cm
1962
 1. Bez názvu, tužka, 1962
1961
 1. Bez názvu, začátek 60. let
 2. Bez názvu, začátek 60. let
1960
 1. Návrh na textilní strop paláce U Hybernů, 1960, 109 x 63 cm

Společná výstava, Skupina Bilance UB, 1960 – 1966

1959
 1. Alois Fišárek, Portrét J. J. Králíka, 1988, 28x19 cm
1958

Diplom d'honneur, EXPO '58, Brusel

1957
 1. František Tichý, portrét J. J. Králíka, kresba, 27x26,5 cm
1956
 1. Se synem, 1956
1955
 1. Studie kresba Veletiny
 2. V plenéru, 50. léta
1954
 1. Marie Jedličková, 30x37

Narozen syn Jan

1953
1952
 1. S přáteli u pomníku Františka Hlavici
1951
1950
1949
1948
 1. Svatební oznámení, 1948
1947
 1. Bez názvu, 21x41 cm
1946

Studium na VŠUP v Praze, prof. Emil Filla (1946-48)

1945

Studium na AVU v Praze (1945-46)

1944
1943
 1. Portrét J. J. K., František Hlavica, 1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
 1. Růže, 1933
1932
 1. S otcem v Prostějově, 1932
1931
1930
1929
1928
 1. S medvědem
1927
 1. S dědečkem Janem Jedličkou
1926
 1. Z rodinného alba, 1926
1925
 1. Z rodinného alba, 1925
1924

Narozen 22. 5. 1924 v Rokytnici u Vsetína